Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

7 stycznia 2019

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Proszę o zapoznanie się z załączonym wykazem materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu danej kwalifikacji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem pod nr tel.:663-771-916

Zobacz także