Menu

Opis kierunku

Technik turystyki wiejskiej to nowy, poszukiwany w kraju i na terenie UE, specjalista, zajmujący się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik turystyki wiejskiej

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Agroturystyka

 • Biura turystyczne

 • Hotele

 • Pensjonaty

 • Prywatne domy letniskowe

 • Własne gospodarstwo rolne

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

 • Język obcy w turystyce

 • Obsługa turystyczna

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Produkcja rolnicza

 • Prowadzenie produkcji rolniczej

 • Usługi agroturystyczne

 • Usługi noclegowe

 • Usługi żywieniowe